عقرب 30, 1402 15:07 Asia/Kabul
  • افتتاح سیستم جدید پرداخت های بین بانکی در افغانستان

به گفته مسئولان وزارت مالیه و بانک مرکزی افغانستان، سیستم جدید پرداخت‌های بین بانکی (ACSS) که از سوی این بانک ایجاد شده افتتاح گردیده است. به گزارش باختر؛ با شروع کار این سیستم، بانک مرکزی با دیگر سیستم‌های بانکی و خدمات پولی که از قبل در وزارت مالیه فعال شده‌اند وصل می‌شود که این امر در ایجاد تسهیلات کاری موثر است. همچنان این سیستم در جمع‌آوری عواید ملی از سوی وزارت مالیه، اجرای معاش کارمندان دولتی و ارتباطات بین بانکی نتایج مثبت خواهد داشت.