میزان 01, 1402 19:34 Asia/Kabul

انجیر کاران قندهار می گویند باغ هایشان در معرض نابودی و خشک شدن قرار گرفته و نیازمند حمایت های بیشتر از سوی حکومت و نهادهای مربوطه هستند.

تگ