حوت 28, 1401 16:41 Asia/Kabul

در آستانه ماه مبارک رمضان مردم کابل آمادگی شان را برای این ماه مبارک می گیرند. اما امسال فقر، بیکاری و بحران های اقتصادی شرایط زندگی را دشوار تر کرده است. مردم کابل از نهاد های خیریه داخلی و بین المللی خواستار افزایش کمک های بشری هستند.