حوت 28, 1401 16:31 Asia/Kabul

عبدالطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان می گوید در یک سال گذشته نرخ تورم کشور ازپنجاه درصد کاهش یافته است .وی همچنین اعلام کرده ارزش صادرات افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان به یک هزارونهصد میلیارد دالر می رسد .