سرطان 10, 1401 11:00 Asia/Kabul
  • حدود 70 درصد از مدارس ولایت نورستان ساختمان ندارد

مقامات وزارت معارف ولایت نورستان تایید می کنند که حدود 70 درصد از مدارس این ولایت ساختمان و یا هیچ سرپناهی ندارند.

به گزارش تلویزیون سحر افغانستان، بیشتر مدارس ولایت نورستان ساختمان ندارند و دانش آموزان این ولایت به ویژه در روزهای بارندگی از درس باز می مانند.

«محمدنور» یکی شهروندان نورستان به رسانه ها می گوید که «بیشتر مدارس نورستان ساختمان ندارند و به این دلیل دانش‌آموزان با مشکلات زیاد مواجه‌اند. همچنین در روزهای بارندگی، دانش‌آموزانی که مدارس آنها سرپناهی ندارد از درس باز می مانند.»

دانش آموزان برخی از مناطق نورستان به اطلاعات روز گفته اند که به ‌دلیل نبود ساختمان، بسیاری از آنها دلسرد شده اند.

از سوی دیگر، مسئولان ریاست معارف طالبان در نورستان نیز می‌پذیرند که حدود ۷۰ درصد مدارس این ولایت ساختمان و یا هیچ سرپناهی برای دانش‌آموزان ندارند.

مولوی تاج‌محمد مطمئن، رئیس معارف طالبان در نورستان اظهارداشت که از مجموع ۲۱۴ باب مدرسه فعال در این ولایت، تنها ۶۰ مدرسه ساختمان دارد.

براساس آمارها، حدود ۳۶ هزار دانش‌آموز در ۲۱۴ مدرسه نورستان مشغول آموزش هستند.

انتهای پیام.