جوزا 30, 1401 06:38 Asia/Kabul
  • حذف «ادبیات فارسی» از واحدهای درسی برخی دانشگاه‌ها در افغانستان

برخی اساتید دانشگاه ها در کابل می گویند که ادبیات فارسی از واحدهای درسی برخی دانشگاه ها به دلیل افزایش واحدهای «ثقافت اسلامی» حدف شده است.

به گزارش تلوزیون سحرافغانستان، برخی اساتید دانشگاه ها در کابل می گویند که طالبان با صدور مکتوبی، تعداد واحدهای ثقافت اسلامی را سه برابر کرده‌اند و به همین دلیل دانشگاه‌های خصوصی مضمون ادبیات فارسی دری را از واحدهای درسی خود حذف کرده اند.

این اساتید دانشگاه می گویند که بسیاری از اساتید ادبیات فارسی دانشگاهها در پی این عملکرد بیکار شده اند.

«مقیم مهران» استاد پیشین ادبیات فارسی در دانشگاه خصوصی کاتب نیز در گفتگو با رسانه ها اظهارداشت که مضمون ادبیات دری پس از آن از سوی اداره دانشگاه کاتب حذف شد که وزارت تحصیلات عالی طالبان در مکتوبی رسمی به دانشگاه دستور داد تا تعداد واحدهای ثقافت اسلامی را از یک واحد به سه واحد افزایش دهد.

به این ترتیب، به گفته مهران، اداره دانشگاه کاتب مضمون ادبیات دری را حذف و ثقافت را جایگزین آن کرده است.

گفته می‌شود که مکتوب افزایش واحد‌های ثقافت اسلامی به تمام دانشگاه‌های خصوصی ارسال شده است.

انتهای پیام

تگ