جوزا 09, 1402 13:33 Asia/Kabul

بیش از 500تن از دانشجویان فنی و مسلکی در ننگرهار فارغ التحصیل شدند این دانشجویان خواستار فراهم شدن زمینه های شغلی هستند .