حوت 28, 1401 16:29 Asia/Kabul

از بیست و هفتم حوت؛ روز ملی خبرنگاران در حالی تجلیل می شود که نهاد حمایت کننده ی خبرنگاران آزاد یا نی گفته است که خشونت ها علیه خبرنگاران نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.