جوزا 31, 1401 11:33 Asia/Kabul
  • شورای مقاومت افغانستان و آمادگی برای مذاکره با طالبان

شورای مقاومت افغانستان ضمن اعلام آمادگی برای مذاکره با نمایندگان طالبان و یافتن راهی جهت خروج از وضعیت کنونی این کشور تاکید کرده است که یک «جمهوری اسلامی پارلمانی غیرمتمرکز» در افغانستان ایجاد شود.

به گزارش تلویزیون سحر افغانستان، تلویزیون یک در کابل به نقل از بیانیه شورای مقاومت افغانستان گزارش داد، این شورا ترجیح میدهد برای خروج کشور از وضعیت بد کنونی، با طالبان مذاکره کند و یک دولت انتقالی فراگیر تشکیل دهد.

این بیانیه حاوی پیشنهادی برای ایجاد «یک جمهوری اسلامی پارلمانی غیرمتمرکز در افغانستان» است. همچنین این شورا تاکید کرد که اگر طالبان یک دولت انتقالی فراگیر تشکیل ندهد، مقاومت مسلحانه ادامه خواهد یافت.

شورای عالی مقاومت ملی افغانستان سال گذشته توسط پنج نفر از رهبران احزاب مختلف افغانستان، در خارج از این کشور و با هدف مبارزه با طالبان تشکیل شد.

آمادگی شورای عالی مقاومت افغانستان برای گفت وگو با طالبان برای گشایش در بن بست سیاسی کنونی در این کشور و زمینه سازی برای تشکیل دولت فراگیر، آزمونی برای این گروه است تا در عمل نشان دهد که ایجاد ثبات در افغانستان و بهره گیری از ظرفیت همه اقوام در این کشور تنها به شعار محدود نیست.

پیشنهاد شورای عالی مقاومت به دولت طالبان جهت انجام مذاکره برای دست یابی به توافق سیاسی درافغانستان نشان می دهد که این شورا برقراری آرامش در این کشور را هدفگذاری کرده است و با اعلام آمادگی برای گفتگو، حاضر است با کنار گذاشتن سلاح ،به روند مورد انتظار مردم برای وفاق ملی در افغانستان کمک کند.

در هفته های اخیر برغم نبود اطمینان لازم در مورد اجرایی شدن فرمان عفو عمومی در افغانستان از سوی دولت طالبان ،شماری از شخصیت های سابق سیاسی و اجرایی این کشور که در دولتهای پیشین افغانستان مسئولیت داشتند به این کشور بازگشتند که این مسئله نیز به آزمونی برای طالبان جهت پایبندی به سیاست عفو عمومی تبدیل شده است.

چنانچه دولت طالبان به فرمان عفو عمومی در افغانستان به درستی عمل  کند، شرط لازم برای جلب اعتماد بین المللی  و ایجاد حکومت مشارکتی  که به مسئله بازگشت شخصیت های سابق سیاسی و اجرایی به این کشورگره خورده است، فراهم خواهد شد واین موضوع می تواند برای جامعه جهانی که خواستار گشایش سیاسی وجلب مشارکت همه اقوام  در عرصه قدرت است، تا حدودی امید بخش باشد که این شرایط می تواند  بر تغییر احتمالی در تصمیم برای عدم شناسایی رسمی حاکمیت طالبان توسط دیگر کشورها موثر باشد.

البته باید توجه داشت که شرط کافی برای جلب نظرجامعه جهانی در خصوص ترغیب آنان به پذیرش رسمی حاکمیت طالبان در افغانستان، مهیا کردن زمینه برای شکل گیری حکومتی با مشارکت همه اقوام در این کشور است که بتواند همه اندیشه ها و دیدگاه های مختلف قومی، مذهبی و سیاسی را در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نمایندگی کند.

در شرایطی که شورای عالی مقاومت پیشنهاد گفت وگو با طالبان برای کمک به خروج  افغانستان ازشرایط بحرانی کنونی را مطرح کرده و بر لزوم تشکیل دولتی فراگیر تاکید دارد، چنانچه این گروه به صورت جدی خواهان برقراری ثبات و کمک به اوضاع زندگی مردم این کشور است باید با هموار ساختن زمینه بازگشت شخصیت های سابق سیاسی و اجرایی که به خارج کوچ کرده اند، زیر بنای شکل گیری حکومت فراگیر را در افغانستان آماده کند که این مسئله بر موقعیت طالبان در فضای منطقه ای و بین المللی نیز تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.

چنانچه طالبان همچون گذشته با تعلل در تشکیل دولت فراگیر،به صورت پنهان و آشکار روند تشکیل امارت اسلامی در افغانستان را پیش ببرد، نه تنها اعتماد کاسته شده داخلی را بیش از پیش تضعیف می کند بلکه موضع جامعه جهانی را برای عدم شناسایی رسمی طالبان، تقویت خواهد کرد.      

نویسنده: محمدرضا عسگری
انتهای پیام.