ثور 05, 1403 08:53 Asia/Kabul

مصطفی جعفری کارشناس فوتسال درگفتگو با سحر افغانستان گفت:شانس صعود تیم ملی فوتسال افغانستان پنجاه ؛ پنجاه خواهد بود در مواجه با تیم قویی تاجیکستان اما اینده ی روشن این تیم امیدهای زیادی را در بین مردم افغانستان ساخته است .

تگ