جوزا 12, 1401 12:32 Asia/Kabul
  • دیدار هیئت سازمان ملل با کمیسیون پیگيری مطالبات شیعیان در کابل

سرپرست بخش سياسی و مشاور ارشد نماينده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان به همراه هیئتی با اعضای کمیسیون پیگیری مطالبان شیعیان در کابل دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش تلویزیون سحر افغانستان، هیئتی از بخش سیاسی دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان با حضور در حوزه علمیه خاتم النبین(ص) با اعضای کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

در اين ديدار، «توماس پترسون» سرپرست بخش سياسی و مشاور ارشد نماينده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان و «جوليان لينک» از دفتر سياسی سازمان ملل در کابل، خواستار ارائه ديدگاه جامعه شيعه افغانستان درباره اوضاع جاری این کشور شد.

«محمد اكبری» رئيس كميسيون پيگيری مطالبات جامعه شيعه افغانستان به هیئت سازمان ملل گفت: جامعه شيعه ٢٠ درصد ملت افغانستان را تشكيل می دهد. مطالبات جامعه شيعه افغانستان مشخص است و قبلا در جلسه ششم جدی/دی سال ١٤٠٠ با حضور نمايندگان بخش های مختلف جامعه شيعه به تصويب رسيده است.

وی با توضيح متن مطالبات و ديدگاه های جامعه شيعه افغانستان گفت: كميسيون پيگيری مطالبات جامعه شيعه افغانستان جهت پيگيری و مذاكره روی همين خواسته ها با مقامات حكومت، ايجاد شده است و تاكنون در جلساتی كه با مقامات حكومتی داشته، اين خواسته ها و متن مكتوب آن را با آنان مطرح كرده است.

اكبری افزود: مهمترين مواردی كه در این متن آمده، اركان مطالبات جامعه شيعه افغانستان است كه شامل چهار موضوع عمده می شود:

۱. حفظ رسميت مذهب جعفری

۲. حفظ، رعايت و تطبيق قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان

۳. مشاركت در تصميم گيری‌های سياسی

۴. تامين امنيت

عضو ارشد کمیسیون پیگیری اكبری گفت: شيعيان در مورد خود همان حقوق و مطالبات عمومی ملت افغانستان را می خواهند نه چيزی بيشتر و نه كمتر، و حاضر هستند به عنوان بخشی از ملت افغانستان در آينده كشور و در آبادانی آن سهم خود را ايفا كنند.

وی تاكيد كرد كه ملت افغانستان ۴۰ سال جنگ را پشت سر گذاشته؛ جنگی که فرصت های زيادی را از ملت ما گرفته است. جنگ، راه حل نيست و بهترين و مطلوب ترين راه برای حفظ ثبات كشور و تامين عدالت اجتماعی و مشاركت عمومی، تفاهم و مذاكره و رويه مسالمت آميز است.

به گفته اكبری، مشی كميسيون پيگيری مطالبات جامعه شيعه نيز همين بوده كه با روش تفاهم و گفتگوی مسالمت آميز، همه طرف های جامعه به حقوق همديگر احترام و تمكين كنند.

او تنش ميان كوچی ها و ده نشينان در مناطق مركزی و حملات تروريستی اخير بر مساجد، مراكز آموزشی و موترهای شهری را از نگرانی های فوری کنونی جامعه شيعه برشمرد.

سيده مرضيه كاظمی؛ از دیگر اعضای این کمیسیون نيز گفت: موضوع تحصيل بانوان به عنوان يک مطالبه با حكومت مطرح شده و انتظار داريم اين معضل به زودی حل گردد.

قابل ذکر است که پیش از این، امیرخان متقی؛ سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز با کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه افغانستان دیدار کرده و وعده همکاری داده بود.

انتهای پیام

تگ