سنبله 31, 1402 19:49 Asia/Kabul

کمک بانک جهانی برای احداث خط آهن افغان ترانس شورای مشورتی این بانک برای توسعه اقدامات جذب سرمایه گذاری تلاش مستقیم می کند

تگ