قوس 14, 1401 14:50 Asia/Kabul
  • شاهین: درهای افغانستان برای سرمایه گذاری هند باز است

رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر اظهارداشت که درهای افغانستان برای سرمایه گذاری هند از جمله زیربناهای شهری این کشور باز است.

به گزارش تلویزیون سحر افغانستان، «سهیل شاهین» رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد که سرمایه گذاری هند در اقتصاد افغانستان 3 میلیارد دالر ارزیابی شده است و این کشور پروژه های بازسازی و زیربنایی افغانستان را تکمیل کند.

وی در گفتگو با «هندو» تصریح کرد که درهای افغانستان برای سرمایه گذاری هند از جمله زیربنا های شهری باز است. این پیامی است که وزیر توسعه شهری افغانستان در نشست اخیر با کاردار هند در کابل ارائه کرد.

پیش از این نیز طالبان از هند خواسته بود تا پروژه های بازسازی و زیربنایی را در افغانستان تکمیل کند. سرمایه گذاری هند در اقتصاد افغانستان 3 میلیارد دالر ارزیابی شده است که شامل سرمایه گذاری در بیش از 400 پروژه زیربنایی در تمام ولایات این کشور می باشد.

شاهین با اشاره به اینکه مقامات افغانستان به هند در مورد امنیت شهروندان این کشور اطمینان می‌دهند، گفت: اینها پروژه های هستند که توسط هند در حکومت قبلی آغاز شده اما ناتمام مانده اند. هند می تواند کار روی آنها را از سر بگیرد و در پروژه های جدید سرمایه گذاری کند.

تگ