جدی 25, 1400 10:15 Asia/Kabul
  •  کشته شدن یک دختر جوان در یک ایست و بازرسی  کابل

یک خانواده در کابل در گفتگو با رسانه ها اظهارداشت که دختر جوان آنها در یکی از ایست و بازرسی های غرب کابل کشته شده است.

به گزارش تلویزیون سحر افغانستان، اعضای خانواده زینب ۲۵ ساله گفته اند هنگامی که از یک مراسم عروسی به خانه بازمی گشتند. دخترشان کشته شده است.

به گفته اعضای این خانواده، خودروی آنها در یک ایست و بازرسی طالبان در حوزه سیزدهم شهر کابل متوقف شد و سپس شلیک صورت گرفت که در نهایت زینب جان باخت.

به گزارش طلوع، خواهر زینب، گفت:« گلوله از خودرو گذشت‌ و در قلب خواهرم نشست، خواهرم در آغوشم جان داد.»

عبدالمجید، شوهرخواهر زینب نیز اظهارداشت:«از پیچ برچی می رفتیم، ایست و بازرسی بود، چند خودرو هم روبروی من بود، همین که چراغ دستی انداخت در خودرو زنان و کودکان بود. ما که حرکت کردیم پشت سر ما تیراندازی کردند.»

پدر کهن سال زینب می گوید که زینب ۲۵ ساله تنها نان آور خانواده شان بود. پدر زینب خواهان بازداشت و دادن کیفر قاتل دخترش است.

پدر زینب، گفت:«می‌خواهم که عامل قتل دخترم قصاص شود.»

تاکنون علت و انگیزه اصلی تیر اندازی روشن نیست.

زینب ۲۵ ساله کارمند بانک بود و قرار بود که ماه آینده عروسی کند.

انتهای پیام

تگ