سرطان 21, 1403 17:46 Asia/Kabul

حکومت سرپرست در تلاش است تا با رفع موانع، زمینه عملی شدن پروژه تاپی را در کشور سرعت بخشد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه نیز در دیدار با سفیر ترکمنستان از تلاش برای تکمیل اسناد قانونی این پروژه اطمینان داده است.

تگ