سرطان 02, 1403 12:56 Asia/Kabul

گزارش ها از کابل حاکی از این است که دومین دور آزمون کانکور سال ۱۴۰۳ خورشیدی روز جمعه برگزار شد.

تگ