سرطان 01, 1403 18:52 Asia/Kabul

وزارت صنعت و تجارت می گوید که طی سال جاری خورشیدی، بیشتر از یکصد و بیست فابریکه در بخش های گوناگون در کشور ایجاد شده است. این نهاد اعلام کرده که این مساله نشان دهنده رشد و پیشرفت اقتصادی در افغانستان می باشد و تلاش ها برای ایجاد یک اقتصاد قوی در کشور جریان دارد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز با تایید افزایش فعالیت کارخانه ها در کشور، خواستار حمایت های بیشتر حکومت از تجار و سرمایه گذاران شده است.

تگ