جوزا 31, 1403 18:21 Asia/Kabul

همزمان با فرارسیدن روز جهانی پناهنده‌، نماینده‌گی‌های دیپلماتیک و کنسولی کشور؛ نسبت به وضعیت وخیم پناه‌جویان افغانستان ابراز نگرانی کرده است. افغانستان در حال حاضر با شش اعشاریه چهار میلیون پناهنده، بیشترین پناهجو در سطح جهان را دارد.

تگ