جوزا 30, 1403 18:34 Asia/Kabul

پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شام گذشته با ارائه گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان برگزار شد. بنت در این نشست خشونت علیه زنان و دختران افغان را شدید و گسترده توصیف کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. گزارش بنت در این نشست با واکنش تند مقامات حکومت سرپرست نیز همراه بود

تگ