جوزا 30, 1403 13:04 Asia/Kabul

شاه محمد محرابی از اعضای هیات مدیره صندوق امانی افغانستان، در سوییس می گوید که این صندوق تاکنون نزدیک به 300 میلیون دالر سود کرده است. وی تاکید نموده که سرمایه نگهداری شده در این صندوق با امنیت کامل محفوظ است و هدف اصلی آن نیز حفظ ثبات مالی و پولی افغانستان می باشد.

تگ