جوزا 23, 1403 18:10 Asia/Kabul

دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد در افغانستان همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان گفته که نوزده درصد از کودکان در افغانستان کودک کار محسوب می شوند. این سازمان با اعلام این آمار نسبت به آینده این کودکان ابراز نگرانی کرده است.

تگ