جوزا 21, 1403 18:30 Asia/Kabul

به گزارش محمد عباس سجادی از ولایت کابل؛ همزمان با روز جهانی صنایع دستی، شماری از بانوان متشبث خواهان حمایت حکومت در زمینه ایجاد بازار کار برای آنان هستند. طی نزدیک به سه سال گذشته و با وضع محدودیت های مختلف بر اشتغال زنان در ادارات دولتی و غیردولتی، بسیاری از آنان به کارهایی نظیر تهیه صنایع دستی روی آورده اند.

تگ