جوزا 09, 1403 14:42 Asia/Kabul

اولین قطار ترانزیتی افغانستان پس از حدود 40 روز به شهر وان ترکیه رسید. گفته می شود که این قطار از ایستگاه خواف در هرات بارگیری و از مسیر بندر سرحدی روزنک وارد ایران و سپس به ترکیه رفته‌است.

تگ