جوزا 08, 1403 18:21 Asia/Kabul

وزارت معادن و پترولیم حکومت سرپرست، فروش و پروسس شصت هزار تُن مواد نفتی خام را از طریق داوطلبی به اجرا گذاشت. سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت سرپرست در مراسم داوطلبی گفته که در حال حاضر پروسس مواد نفتی بصورت کامل در کشور امکان پذیر نبوده و آنان در تلاشند تا فابریکه‌ی پروسس کامل مواد نفتی را در کشور ایجاد نمایند.

تگ