ثور 27, 1403 18:50 Asia/Kabul

وزارت خارجه حکومت سرپرست از نشست هماهنگی با اداره های سازمان ملل متحد خبر داده است. امیرخان متقی در این نشست خواستار ارائه کمک های جهانی بر اساس نیازها و اولویت های مردم افغانستان شده است.

تگ