ثور 05, 1403 18:54 Asia/Kabul

اداره ملی حفاظت از محیط زیست و کمیته ناروی برای افغانستان بعد از نشست سه روز ای در کابل از نتایج این نشست می گویند. به گفته مسوولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست این نشست به هدف بررسی پیامد های تغییر اقلیم در افغانستان و رساندن صدای مردم برگزار شد. کمیته ناروی برای افغانستان نیز از تعهدات برای کمک در عرصه تغییرات اقلیمی گفته و بر همکاری سازمان و کشور در ساخت زیربناها در افغانستان تاکید دارد.

تگ