ثور 05, 1403 18:48 Asia/Kabul

اختصاصی - به گزارش محمدعباس سجادی از ولایت کابل؛ حکومت سرپرست در راستای مبارزه با مواد مخدر در یک اقدام تازه بیش از سه تن مواد مخدر جامد و بیش از بیست و دو هزار لیتر مواد مخدر مایع را در منطقه ده سبز کابل جمع آوری و حریق کردند.

تگ