ثور 05, 1403 18:16 Asia/Kabul

به گزارش سحر افغانستان، هیئت عالی‌رتبه دولتی و سکتورخصوصی جمهوری قزاقستان تحت ریاست آقای سریک ژومانگارین، معاون نخست وزیر آن کشور ظهر امروز جهت تحکیم و توسعه روابط دوجانبه، برگزاری نمایشگاه افغان - قزاق و کنفرانس تواصل تجاری وارد کابل شدند.

تگ