حمل 16, 1403 12:46 Asia/Kabul

بر اساس گزارش منابع رسانه ای در پاکستان احمد هنایش، خبرنگار افغان مقیم این کشور از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفته است