حمل 16, 1403 12:44 Asia/Kabul

محمد نبی عمری، معین وزارت داخله طالبان می گوید که حکومت آنها خواستار گفتگو میان تی تی پی و دولت اسلام آباد است