حمل 15, 1403 18:31 Asia/Kabul

به گزارش سحر افغانستان، فعالیت داوطلبانه برخی از بانوان افغانستان برای خدمت رسانی به مردم، باعث شده تا یونیسف مراکزی را در نقاط دوردست افغانستان راه اندازی کند تا مردم از خدمات این مراکز بهره مند شوند

تگ