حوت 01, 1402 20:04 Asia/Kabul

به باور آگاهان این نشست که بدون حضور نمایندگان حکومت سرپرست برگزار شد نتایج چندانی در راستای گسترش تعامل جامعه جهانی با افغانستان به دنبال نداشته است.

تگ