دلو 22, 1402 20:07 Asia/Kabul

در نشست شورای عالی اقتصادی و کمیته ثبات مالی در کابل، ملاغنی برادر معاون اقتصادی رییس الوزرای طالبان گفته است که حکومت آنها برنامه های بلندمدتی برای رفع چالش های اقتصادی در افغانستان روی دست دارد.

تگ