قوس 18, 1402 19:01 Asia/Kabul

شماری از مقامات حکومت سرپرست در نشست اخذ آزمون اداره دوا و غذای حکومت سرپرست بر شایسته سالاری و گزینش افراد لایق در بدنه ادارات دولتی تاکید کرده اند.

تگ