قوس 18, 1402 18:33 Asia/Kabul

شهروندان مزارشریف نسبت به بی نظمی های شهری گلایه دارند. به گفته آنان وجود ایستگاه های خودسر موترها، پارک نا بجای موترها و عدم رعایت قوانین ترافیکی از عوامل اصلی بی نظمی شهری می باشد

تگ