عقرب 30, 1402 19:52 Asia/Kabul

یک مسجدی شبیه به بیت المقدس در لغمان تأسیس شد. والی لغمان گفته است که رژیم صهیونیستی مانند تمام اشغالگران شکست خواهد خورد.