عقرب 30, 1402 15:04 Asia/Kabul
  • ادامه همکاری میان وزارت زراعت و شرکت های داخلی

مقام‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی می‌گویند که این وزارت برای دو شرکت داخلی پرداخت مبلغ ۷۰ میلیون افغانی خدمات مالی اسلامی را از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعت به منظور حمایت و رشد از بخش خصوصی تایید کرده‌ است.