عقرب 29, 1402 20:56 Asia/Kabul

روز جهانی کودک در سراسر جهان با شعار حمایت و دستگیری از کودکان تجلیل می شود. این در حالی است که افغانستان کشوری است که کودکان افغان با قحطی و گرسنگی روبرواند و این موضوع با اخراج پناهجویان افغان از پاکستان افزایش یافته چرا که بسیاری از مهاجران را کودکان تشکیل می دهند.

تگ