جوزا 15, 1402 11:11 Asia/Kabul

مردم هرات می گویند رهبرکبیرانقلاب باشعاراسلام مرز ندارد ثابت ساخت که در جهان فکری اش امت واحده بدون درنظر داشت مذهب و نژاد یکسان است.

تگ