جوزا 14, 1402 12:36 Asia/Kabul

محفل انس با قران به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) که بانی آن« شورای عالی افغانستان به همراه دارالقران های کابل است برگزار شد .

تگ