حوت 27, 1401 14:44 Asia/Kabul

هیات بین المللی کنترول موادمخدر میگوید، در کنار دوام کشت کوکنار در افغانستان، تولید مواد مخدر کیمیاوی نیز در این کشور افزایش یافته است.

تگ