دلو 19, 1401 15:55 Asia/Kabul

تعداد زیادی از افرادی که معتاد به مواد مخدر بودند در پروژه های مختلف در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار کار می کنند، آنها می گویند از اینکه شغلی برایشان فراهم شده و زندگی خانواده هایشان را تامین می کنند خوشحال هستند. 141/11/19

تگ