دلو 03, 1401 15:20 Asia/Kabul

نماینده ویژه رییس جمهور ایران در نشست با نهادهای ایرانی در کابل بر گسترش روابط و همکاری های دو کشور تاکید کرد و گفت افغانستان مینتواند همسایه راهبردی در سیاست خارجی ایران باشد

تگ