دلو 03, 1401 12:04 Asia/Kabul

حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رییس جمهور ایران در امور افغانستان در دیدار با امیرخان متقی خواستار تامین حقابه ایران شد

تگ