ثور 24, 1401 07:35 Asia/Kabul

انفجار در کابل، معادن افغانستان سرمایه های ملی اما دور از دسترس، درگذشت رییس امارات متحده عربی

در یوتیوب ببینید

تگ