قوس 03, 1401 15:44 Asia/Kabul
  • نیروهای آمریکایی در افغانستان مرتکب جنایت شده‌اند

سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد: به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی در افغانستان مرتکب جنایت شده‌اند.

به گزارش تلویزیون سحر افغانستان، دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که به اسنادی دست یافته است که ثابت می‌کند نیروهای خارجی دهها غیرنظامی را در افغانستان به قتل رسانده‌اند.

در این گزارش آمده است که طی 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان دیدبان حقوق بشر به اسنادی دست یافته است که ثابت می کند نیروهای آمریکایی بر اساس اطلاعات نادرست یا پیش‌فرض‌های غلط، دهها فرد غیرنظامی ئر افغانستان را به قتل رسانده‌اند.

دیدبان حقوق بشر در این گزارش می‌نویسد که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ که حملات تهاجمی‌ نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش یافت، افراد غیرنظامی بسیاری کشته شدند.

درگزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که باید مدارک مربوط به تمام حملات شبانه در افغانستان ارائه شود به ویژه در حملاتی که سازمان سیا در آن دخالت مستقیم داشته است.

تگ